Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir internetinės parduotuvės MissKiss.LT (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybę.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, užsako Parduotuvės siūlomas prekes, apmoka už tas prekes, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvės informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Šios Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB „Fastena“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 300027299, PVM mokėtojo kodas LT100001096518, registruotas adresas – J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 12, LT-04224 Vilnius).

1.4. Klientas užsakymo patvirtinimo metu spausdamas mygtuką „Patvirtinti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

II. Privatumo politika

2.1. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.2. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.3. Klientas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.5. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai naudojasi viešu kompiuteriu (pvz., universitete, interneto kavinėse ir pan.). Jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos, Pardavėjas neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės

2.6. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi slapukai (angl. „cookies“). Slapukai – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. Slapukų, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi slapukais, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti kokybiškesnes Paslaugas. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti slapukų ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikras parinktis. Tuo atveju kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

2.7. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne trumpiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.

2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

III. Sutarties sudarymas

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame patvirtinamas prekės (-ių) užsakymas. Nuo to momento Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t. y. patvirtintas užsakymas su nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4. Pardavėjas saugo kiekvieną elektroniniu būdu , sudarytą sutartį.

IV. Prekės ir jų kainos

4.1. Prie kiekvienos prekės pateikiama informacija apie ją.

4.2. Viešas prekių pateikimas neįpareigoja Pardavėjo jų parduoti.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos litais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientui pasirinkus pristatumo būdą su Lietuvos paštu" arba „Omniva LT" kurjeriu, pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas. Pristatymas „Omniva LT" kurjeriu darbo dienomis Lietuvoje kainuoja 3,20 €. Jei užsakytų prekių suma lygi arba didesnė nei 90 €, tuomet pristatymo išlaidas "Omniva Lt" kurjeriu padengia Pardavėjas. Pristatymas Lietuvos paštu" Lietuvoje kainuoja 1,74 €. Jei užsakytų prekių suma lygi arba didesnė nei 60 €, tuomet pristatymo išlaidas Lietuvos paštu padengia Pardavėjas.

4.8. Į pristatymo kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

V. Atsiskaitymas už prekes

5.1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavęs visą apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje (UAB „Bekitako“ atsiskaitomoji sąskaita LT837300010129991657, AB bankas SWEDBANK).

5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po 24 val. po pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo, t. y. ne vėliau kaip po 24 val. po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje nurodytą elektroninį paštą.

5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

5.3.1. Internetu:

5.3.1.1. per elektroninę bankininkystę;

5.3.1.2. per PaySera.lt sistemą.

5.3.2. grynaisiais:

5.3.2.3. atsiimant patiems MissKiss.LT biure adresu J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 12, LT-04224 Vilnius.

5.3.2.4. Kurjeriui siuntinio pristatymo metu. Ši paslauga visada papildomai apmokestinama 1.45 €.

5.3.2.5. Banko padalinyje atlikus išankstinį pavedimą. Komisiniai mokesčiai pagal bankų įkainius.

5.4. Atsiskaitant už prekes bankiniu pavedimu Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti visą teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar paysera.lt sistemos (ši sistema administruojama UAB „EVP International“, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius; įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais atliekamas Kliento apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir dėl to patiriamų nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Kliento padarytų klaidų pildant ir atliekant pavedimą (pvz., neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir dėl to patirtų nuostolių.

VI. Prekių grąžinimas

6.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB „Dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje MissKiss.LT įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplekto daiktais.

6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 12, LT 04224 Vilnius. Prekes rekomenduojame siųsti per "Omniva LT" kurjerių tarnybą arba per "Lietuvos paštas" būtinai registruota siunta, taip pat galite pristatyti patys darbo valandomis nurodytu adresu.

6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas“ ir pirkimą parduotuvėje MissKiss.LT įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra ar kasos pajamų orderis).

6.2.4. Pardavėjas, gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę, per 14 dienų įsipareigoja informuoti Klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta MissKiss.LT parduotuvės asortimente.

6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.

6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę iš Pardavėjo pasirinktinai reikalauti:

6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

6.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

6.3.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Klientas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

6.3.5. vienašališkai nutraukti pirkimo ir pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymu“ ir pirkimą parduotuvėje MissKiss.LT įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 12, LT–04224 Vilnius. Pardavėjas šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo jam pašto paslaugas.

6.5. Apatiniam trikotažui ir maudymosi kostiumėliams terminuota garantija dėl mechaninių gedimų yra neteikiama.

VII. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotasis atstovas: Kurjeris (UAB „Omniva LT“) arba Paštas (AB „Lietuvos paštas“).

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 1–20 darbo dienas, nuo išsiuntimo dienos. Prie kiekvienos prekės yra nurodytas prekės išsiuntimo laikas. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės dėl susiklosčiusių svarbių aplinkybių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, – grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki šeštadienio iš anksto su Klientu suderintu laiku.

7.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 30 € baudą.

7.5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Kurjeris neturėjo galimybių pristatyti prekių, jis papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas papildomai atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, jos grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl jų nepristatymo laiku. Jeigu prekės Klientui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės pristatymo terminų pažeidimo.

7.6. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

7.7. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio pateiktame jos pristatymo patvirtinimo dokumente nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų esant Kurjeriui, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

7.8. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja gražinamą prekę išsiųsti į biurą adresu J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 12, Vilnius. Kartu su grąžinama preke pateikiama užpildyta Prekių grąžinimo ar keitimo forma ir pirkimo sąskaitą. Grąžinama prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos ir su visomis prikabintomis etiketėmis. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame kodekse numatyta tvarka.

7.9. Pardavėjas suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Pardavėjas prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu: info@misskiss.lt. Siuntos užsienio valstybėse pristatomos per 5–14 darbo dienų nuo išsiuntimo dienos. Prie kiekvienos prekės yra nurodytas prekės išsiuntimo laikas. Užsakymai, viršijantys 115, į ES šalį paštu pristatomi nemokamai. Jei užsakymo, siunčiamo į ES šalis suma nesiekia 115, trasportavimo išlaidas apmoka Klientas atitinkamai:

7.9.1. Pristatymo kainos į Europos Sąjungos šalis:

7.9.1.1. kai siuntos svoris iki 2000 g – 5,80 €;

7.9.2. Pristatymo kainos ne į Europos Sąjungos šalis:

7.9.2.1. kai siuntos svoris iki 2000 g – 12,00 €;

VIII. Dovanų kuponas

8.1.  Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.

8.2.  Dovanų kuponas galioja 6 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
 
8.3. Jei prekės, už kurią atsiskaitoma Dovanų kuponu, kaina yra didesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, trūkstamą sumą galima primokėti vienu iš nurodytų mokėjimo būdų.

8.4. Jei prekės, už kurią atsiskaitoma Dovanų kuponu, kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant Dovanų kupono, skirtumas negrąžinamas.

 

IX. Taikytina teisė

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

MissKiss.lt © 2017